accitor ab
 
 
Accitor AB © 2001-2022

Uppdaterad: 2022-03-22
 
     
Tjänster

Accitor AB erbjuder konsulttjänster, produktutveckling och utbildning inom data och mobil telekommunikation för företag och organisationer som fokuserar på hög säkerhet.

Konsulttjänster:
För större kunder erbjuder Accitor AB sin breda spetskompetens för att förstärka och medverka i redan befintliga projekt som är inriktade på data och mobil telekommunikation, där projektgrupp och projektledning bland annat tillhandahålls av kunden.


Produktutveckling:
Accitor AB utvecklar och forskar på olika produkter för att öka säkerheten i redan befintliga applikationer eller nätverk utan att för den skull förlora användarvänlighet. Utveckling sker i nära samarbete med Högskolan i Kalmar men kan även ske i samarbete med företag och organisationer.


Utbildning och rådgivning:
För att skapa större förståelse bland dagens datoranvändare tillhandahåller Accitor AB rådgivning och utbildningar inom datasäkerhet och mobil telekommunikation. Rådgivning och utbildning kan vara specifikt anpassade för kundens önskemål.


Accessinterface™:
Inom området data och mobil telekommunikation skapar Accitor AB användarvänliga accessinterface, med fokus på mobilitet med bibehållen säkerhet, mellan nya eller redan befintliga applikationer och system.